Issue 8 (December 2021)

SPECIAL ISSUE:
HISTÒRIES DE VIDA: DOCUMENTACIÓ I LITERATURA
Ad hoc editors: Vicent Josep Escartí (Universitat de València / IIFV)

Issue 8 (December 2021) (download pdf)
General Editor and Coordinator: Enric Mallorquí-Ruscalleda (Indiana University School of Liberal Arts at Indiana University-Purdue University, Indianapolis)

TABLE OF CONTENTS


VICENT JOSEP ESCARTÍ (Universitat de València / IIFV)
Històries de vida: documentació i literatura ....................13

MARIA SAIZ (Universitat de València)
Les “folles fembres” al Romanç d’Evast e Blaquerna i al Llibre de meravelles de Ramon Llull ....................17

JACOB MOMPÓ NAVARRO (Universitat Catòlica de València)
Delacions, odi, admiració i tortura. Experiències vitals d’un seguidor del “rabí” Miquel Vives. El procés inquisitorial de Dionís Montcada ....................39

JOAN BARBERÀ (Generalitat de Catalunya / Departament d’Educació)
La mort d’Andreu Torres: un assassinat en l’Algemesí de 1599. ....................61

ANNA MARIA COMPAGNA (Università degli Studi di Napoli Federico II) Processi per magia nell’Archivio Diocesano di Napoli: prospettive di ricerca ....................81

VICENT TEROL I REIG (Universitat de València)
Els avatars amorosos de Jerònima Verdejo ....................95

ALEJANDRO LLINARES PLANELLS (Universidad de Málaga)
Els marginats socials com a “culpables” de “lo mal contagiós” en la València del segle XVII ....................111

VICENT JOSEP ESCARTÍ (Universitat de València / IIFV)
Notícies sobre la celebració d’actes de fe a la memorialística valen- ciana del segles XVI i XVII ....................127
 
RAFAEL ROCA (Universitat de València / IIFV)
Violencia y marginalidad en la València de la segunda mitad del Ochocientos (1847-1900) ....................161           

ANTONIO CORTIJO OCAÑA (University of California, Santa Barbara)
La Cançon de la Crosada (s. XIII) de Guillermo de Tudela. Traduc- ción al inglés (LXVI-CXXXI) (II) ....................177

JILL FORTIN (Indiana University, Bloomington)
Fugir era el més bell que teníem i la representació de l’exili post- memorial ....................211

EMAN AHMED KHALIFA (Universidad de Minia, Egipto)
El ser humano en tiempos de pandemia, entre el pánico y la espe- ranza: lectura de Cien años después de Alberto Vázquez Figueroa ....................225

ANTONIO MARRERO ALBERTO (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)
De exequias y catafalcos: el pintor Muñis y el túmulo en honor al Delfín de Francia, Santiago de Chile (1712) ....................249
© 2013-2022 Studia Iberica et Americana
ISSN 2327-4751 (print)
ISSN 2327-476X (online)
© 2022 Studia Iberica et Americana

The information and materials presented on this website are properties of Studia Iberica et Americana. They may be downloaded for reading and, otherwise, shall not be used for commercial or noncommercial purposes without the express permission of Studia Iberica et Americana. The content of the website is protected by copyrights from 2013 through and beyond the present date, and by other intellectual property rights belonging to Studia Iberica et Americana. All rights are reserved worldwide.