Monograph 3 (Feb. 2016)

VERS UNA TEORIA GENERAL DE LA TRADUCCIÓ
Ad hoc Editors: Josep-Lluís Martos (Universitat d’Alacant) & Elena Sánchez (Universitat d’Alacant)

Monograph 3 (Feb. 2016) (download pdf)
General Editor and Coordinator: Enric Mallorquí-Ruscalleda (California State University-Fullerton)

TABLE OF CONTENTS


MONOGRAPH

JOSEP LLUÍS MARTOS & ELENA SÁNCHEZ (Universitat d'Alacant)
Vers una teoria general de la traducció de la variació lingüística ....................2

SARA BENEITO SATORRES (Universitat d'Alacant)
La traducció catalana de l'argot de l'homoxexualitat en Queer as folk ....................6

SERGIO GANDIA SILVESTRE (Universitat d'Alacant)
La traducció de la variació lingüística en My beautiful laundrette ....................47

IRENE MIRÓ JIMÉNEZ (Universitat d'Alacant)
El sainet, la parla del poble. Anàlisi de les unitats crítiques de traducció de La guapeta d'Alcassares ....................69

© 2013-2018 Studia Iberica et Americana
ISSN 2327-4751 (print)
ISSN 2327-476X (online)